Храм Благовещения Пресвятой Богородицы х.Беднягина

Сайт создан по благословению Преосвященнейшего
Павла епископа Ейского и Тимашевского

Богослужения мирянским чином

Последование Утрени, Часов и Изобразительных. Для домашнего (келейного) совершения

1 апре́ля 2023 го́да. Суббо́та Ака́фиста. Похвала́ Пресвято́й Богоро́дицы.

У́ТРЕНЯ

У́ТРЕНЯ
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.
Чтец: Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся испол-няя́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, приди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
ПСАЛО́М 19:
Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спа-се́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и ис-пра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

ПСАЛО́М 20:
Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие воз-ложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хре-бе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Чтец: Ами́нь.
ТРОПАРИ́:
Чтец: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на со-проти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство: спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.
Хор: Го́споди, поми́луй (12 раз.)
ШЕСТОПСА́ЛМИЕ:
Чтец: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)
ПСАЛОМ 3:
Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, За-сту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Гос-по́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Вос-кресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.
ПСАЛОМ 37:
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ пре-взыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмер-де́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сля-ко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко чело-ве́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не ко-гда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася нена-ви́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отсту-пи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
ПСАЛОМ 62:
Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и уст-на́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.
На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛОМ 87:
Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол ду-ша́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предва-ри́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.
Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.
ПСАЛОМ 102:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благосло-ви́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся безза-ко́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по гре-хо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Гос-по́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благо-слови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
ПСАЛОМ 142:
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправ-ди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану со-твори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю по-треби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 8:
Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
(И далее на каждый стих)
Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.
Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

КАФИ́СМА ШЕСТНА́ДЦАТАЯ:
ПСАЛО́М 109
Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х. С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, во све́тлостех святы́х Твои́х, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется: Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л есть в день гне́ва Своего́ цари́. Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.
ПСАЛО́М 110:
Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м в сове́те пра́вых и со́нме. Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во всех во́лях Его́. Испове́дание и велико-ле́пие де́ло Его́ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. Па́мять сотвори́л есть чу-де́с Свои́х, Ми́лостив и Щедр Госпо́дь. Пи́щу даде́ боя́щимся Его́, помяне́т в век заве́т Свой. Кре́пость дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои́м, да́ти им до-стоя́ние язы́к. Дела́ рук Его́ и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его́, утверже́ны в век ве́ка, сотворе́ны во и́стине и правоте́. Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м: запове́да в век заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́мя Его́. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щим и́. Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка.
ПСАЛО́М 111:
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Си́льно на земли́ бу́дет се́мя eго́, род пра́вых благослови́тся: сла́ва и бога́тство в дому́ eго́, и пра́вда eго́ пребыва́ет в век ве́ка. Возсия́ во тме свет пра́вым, ми́лостив и щедр, и пра́веден. Благ муж, ще́дря и дая́: уст-ро́ит словеса́ своя́ на суде́, я́ко в век не подви́жится. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. От слу́ха зла не убои́тся, гото́во се́рдце eго́ упова́ти на Го́спода. Утверди́ся се́рдце eго́, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда eго́ пребыва́ет во век ве́ка, рог eго́ вознесе́тся в сла́ве. Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет, жела́ние гре́шника поги́бнет.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛО́М 112:
Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. Бу́ди и́мя Госпо́дне благосло-ве́нно отны́не и до ве́ка. От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Госпо́дне. Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над небесы́ сла́ва Его́. Кто я́ко Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й и на смире́нныя призира́яй на небеси́ и на земли́, воздвиза́яй от земли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй убо́га, посади́ти eго́ с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х, вселя́я не-пло́довь в дом ма́терь о ча́дех веселя́щуся.
ПСАЛО́М 113:
Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, бысть Иуде́а свя-ты́ня Его́, Изра́иль о́бласть Eго́. Мо́ре ви́де и побе́же, Иорда́н возврати́ся вспять, го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии. Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебé, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля, обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несеко́мый во исто́чники водны́я. Не нам, Го́споди, не нам, но и́мени Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й. Да не когда́ реку́т язы́цы: где есть Бог их? Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка восхоте́, сотвори́. И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют, ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не возглася́т горта́нем свои́м. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. Дом Изра́илев упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода: По-мо́щник и Защи́титель им есть. Госпо́дь помяну́в ны благослови́л есть нас, благосло-ви́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь, благослови́л есть боя́щияся Го́спода, ма́лыя с вели́кими. Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ша. Бла-гослове́ни вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю. Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси низхо-дя́щии во ад, но мы, живи́и, благослови́м Го́спода отны́не и до ве́ка.
ПСАЛО́М 114:
Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́, я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне, и во дни моя́ призову́. Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Госпо́дне призва́х: о, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́. Ми́лостив Госпо́дь и Пра́веден, и Бог наш ми́лует. Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя. Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь благо-де́йствова тя. Я́ко изъя́т ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез и но́зе мои́ от по-ползнове́ния. Благоугожду́ пред Го́сподем во стране́ живы́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛО́М 115:
Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спа-се́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.
ПСАЛО́М 116:
Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие, я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.
ПСАЛО́М 117:
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да реку́т у́бо вси боя́щиися Го́спода: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. От ско́рби призва́х Го́спода, и услы́ша мя в простра́нство. Госпо́дь мне Помо́щник, и не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к. Госпо́дь мне Помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели наде́ятися на челове́ка. Бла́го есть упова́ти на Го́спода, не́жели упо-ва́ти на кня́зи. Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, ́обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним про-тивля́хся им. Отринове́н преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прия́т мя. Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние. Глас ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра́ведных: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Десни́ца Госпо́дня вознесе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед в ня испове́мся Го́сподеви. Сия́ врата́ Гос-по́дня, пра́веднии вни́дут в ня. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. Ка́мень, eго́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. Сей день, eго́же со-твори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. О, Го́споди, спаси́ же, о Го́споди, поспеши́ же. Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне, благослови́хом вы из до́му Госпо́дня. Бог Госпо́дь, и яви́ся нам: соста́вите пра́здник во уча-ща́ющих до рог олтаре́вых. Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́, Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)

АКА́ФИСТ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЕ:
ПЕ́РВАЯ СТАТИЯ́:
КОНДА́К 1, ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная вос-пису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
И́КОС 1:
А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безп-ло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней тако-ва́я:
Ра́дуйся, Е́юже рáдocть возсия́ет;
ра́дуйся, Е́юже кля́тва изче́знет.
Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;
ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние.
Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;
ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.
Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;
ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся.
Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;
ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.
Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;
ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 2:
Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ Мое́й явля́ется: безсе́меннаго бо за-ча́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовы́й: Аллилу́ия.
И́КОС 2:
Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко есть роди́тися мо́щно, рцы Ми? К Не́йже он рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це:
Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго таи́ннице;
ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро.
Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло;
ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно.
Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Е́юже сни́де Бог;
ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо.
Ра́дуйся, А́нгелов многослову́щее чу́до;
ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вный стру́пе.
Ра́дуйся, Свет неизрече́нно роди́вшая;
ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая.
Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум;
ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 3:
Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, всем хотя́щим жа́ти спасе́ние, всегда́ пе́ти си́це: Аллилу́ия.
И́КОС 3:
Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти; младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, и игра́ньми я́ко пе́сньми во-пия́ше к Богоро́дице:
Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́;
ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние.
Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая человеколю́бца;
ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.
Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т;
ра́дуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ний.
Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши;
ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.
Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло;
ра́дуйся, всего́ ми́ра очище́ние.
Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние;
ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 4:
Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, целому́дренный Ио́сиф смяте́ся, к Тебе́ зря небра́чней, и бракоокра́дованную помышля́я, Непо-ро́чная; уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: Аллилу́ия.

И ХОР СНО́ВА ПОЕ́Т ПЕ́РВЫЙ КОНДА́К, ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди поми́луй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
КАФИ́СМА СЕМНА́ДЦАТАЯ:
ПСАЛО́М 118:
ПЕ́РВАЯ СТАТИЯ́:
Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испы-та́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо безза-ко́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не посты-жу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ со-храню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от за-ко́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя кле-вета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вра-зуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во сви-де́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поно-ше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющим ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судь-бы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступо-ва́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправ-да́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. По-моли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Тво-ея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́, и храня́щим за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛО́М 118:
ВТОРА́Я СТАТИЯ́:
Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да посты-дя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Ис-чеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя? Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́? когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд? Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́. Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Сми-ри́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Во́льная уст мои́х благо-воли́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́ лу-ка́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и по-учу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправ-да́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твое-му́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотво-ри́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отвер-зо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛО́М 118:
ТРЕ́ТИЯ СТАТИЯ́:
При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Из-ба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ про-свети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я из-ведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Ис-та́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправ-да́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя безза-ко́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохра-ни́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи по-гна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, за-ко́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и воз-люби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло-веси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло-веси́ Твоему́ изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправ-да́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возже-ла́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Жива́ бу́дет ду-ша́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ по-ги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй (Трижды).
АКА́ФИСТ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЕ:
ВТОРА́Я СТАТИЯ́:
КОНДА́К 1, ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
И́КОС 4:
Слы́шаша па́стырие А́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Ю́же пою́ще ре́ша:
Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря Ма́ти;
ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц.
Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние;
ра́дуйся, ра́йских двере́й отверзе́ние.
Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м;
ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным.
Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́;
ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте.
Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние;
ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние.
Ра́дуйся, Е́юже обнажи́ся ад;
ра́дуйся, Е́юже облеко́хомся сла́вою.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 5:
Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, и я́ко све-ти́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, и дости́гше Непости-жи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: Аллилу́ия.
И́КОС 5:
Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ма челове́ки, и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зрак, потща́шася дарми́ по-служи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней:
Ра́дуйся, звезды́ незаходи́мыя Ма́ти;
ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне.
Ра́дуйся, пре́лести пещь угаси́вшая;
ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая.
Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства;
ра́дуйся, Го́спода человеколю́бца показа́вшая Христа́.
Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния;
ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая дел.
Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая;
ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая.
Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия;
ра́дуйся, всех родо́в весе́лие.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.

КОНДА́К 6:
Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, и пропове́давше Тя Христа́ всем, оста́виша И́рода я́ко буесло́вяща, не ве́дуща пе́ти: Аллилу́ия.
И́КОС 6:
Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи тьму: и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, сих же изба́вльшиися во-пия́ху к Богоро́дице:
Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков;
ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в.
Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая;
ра́дуйся, и́дольскую лесть обличи́вшая.
Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго;
ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни.
Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме;
ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака.
Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице;
ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице.
Ра́дуйся, земле́ обетова́ния;
ра́дуйся, из нея́же тече́т мед и млеко́.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 7:
Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный. Те́мже уди-ви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: Аллилу́ия.
И ХОР СНО́ВА ПОЕ́Т ПЕ́РВЫЙ КОНДА́К, ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная вос-пису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ПСАЛО́М 50:
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в безза-ко́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и ве-се́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно-ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обра-тя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благо-воли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.
КАНО́Н:
В 1-5 песнях:
В храме Господском – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и праздника Богоро-дицы (Триоди) на 6.
В храме святого – канон праздника Богородицы (Триоди) со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и храма на 6.

В ХРА́МЕ БОГОРО́ДИЦЫ:
ПЕСНЬ 1.
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 12):
Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Христо́ву кни́гу одушевле́нную, запечатле́нную Тя Ду́хом,/ вели́кий Ар-ха́нгел, Чи́стая, зря возглаша́ше Ти:/ ра́дуйся, ра́дости прия́телище,// Е́юже прама́терняя кля́тва разреши́тся. (Трижды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ада́мово исправле́ние, ра́дуйся/ Де́во Богоневе́сто, а́дово умерщвле́ние./ Ра́дуйся Всенепоро́чная, пала́то всех Царя́:// ра́дуйся, престо́ле о́гненный Вседержи́теля. (Трижды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Цве́те неувяда́емый, ра́дуйся/ еди́на прозя́бшая я́блоко благово́нное./ Ра́дуйся ро́ждшая благоуха́ние еди́наго Царя́.// Ра́дуйся Неискуобра́чная, ми́рови спасе́ние. (Дважды)

Припев: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чистоты́ сокро́вище, ра́дуйся,/ Е́юже от паде́ния на́шего воста́хом./ Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не Влады́чице,/ ве́рных благоуха́яй, кади́ло бла-гово́нное,// и ми́ро многоце́нное.

Припев: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Чистоты́ сокро́вище, ра́дуйся,/ Е́юже от паде́ния на́шего воста́хом./ Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не Влады́чице,/ ве́рных благоуха́яй, кади́ло бла-гово́нное,// и ми́ро многоце́нное.

КАТАВА́СИЯ:
Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
ПЕСНЬ 3:
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 12):
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Клас прозя́бшая Боже́ственный, я́ко ни́ва неора́нная яве,/ ра́дуйся оду-шевле́нная трапе́зо, хлеб живо́тный вме́щшая.// Ра́дуйся, живо́тныя воды́ исто́чниче неистоща́емый, Влады́чице. (Трижды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ю́нице Юнца́ ро́ждшая непоро́чнаго, ра́дуйся ве́рным./ Ра́дуйся А́гнице, ро́ждшая Бо́жияго А́гнца,/ взе́млющаго ми́ра всего́ прегреше́ния.// Ра́дуйся те́плое очисти́лище. (Трижды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
У́тро светле́йшее, ра́дуйся/ еди́на Со́лнца нося́щая Христа́, све́та жили́ще./ Ра́дуйся, тьму разруши́вшая,// и мра́чныя бе́сы отню́д отгна́вшая. (Дважды)

Припев: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ра́дуйся, две́ре еди́на,/ Е́юже Сло́во про́йде еди́но,/ вереи́ и врата́ а́дова, Влады́чице, Рождество́м Твои́м сокруши́вшая.// Ра́дуйся, Боже́ственный вхо́де спаса́емых, Богоневе́сто.
Припев: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ра́дуйся, две́ре еди́на,/ Е́юже Сло́во про́йде еди́но,/ вереи́ и врата́ а́дова, Влады́чице, Рождество́м Твои́м сокруши́вшая.// Ра́дуйся, Боже́ственный вхо́де спаса́емых, Богоневе́сто.

КАТАВА́СИЯ:
Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

АКА́ФИСТ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЕ:
ТРЕ́ТИЯ СТАТИЯ́:
КОНДА́К 1, ГЛАС 8:
Хор: Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
И́КОС 7:
Но́вую показа́ тварь, я́влься Зижди́тель нам от Него́ бы́вшим, из без-се́менныя прозя́б утро́бы, и сохрани́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, да чу́до ви́дяще, воспое́м Ю, вопию́ще:
Ра́дуйся, цве́те нетле́ния;
ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния.
Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая;
ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая.
Ра́дуйся, дре́во светлоплодови́тое, от него́же пита́ются ве́рнии;
ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи.
Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным;
ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́ждшим.
Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние;
ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.
Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния;
ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.

КОНДА́К 8:
Стра́нное рождество́ ви́девше, устрани́мся ми́ра, ум на небеса́ прело́жше: сего́ бо ра́ди высо́кий Бог на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, хотя́й при-влещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́ия.
И́КОС 8:
Весь бе в ни́жних и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: сниз-хожде́ние бо Боже́ственное, не прехожде́ние же ме́стное бысть, и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́:
Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище;
ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри.
Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание;
ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́.
Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на Херуви́мех;
ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на Серафи́мех.
Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая;
ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая.
Ра́дуйся, Е́юже разреши́ся преступле́ние;
ра́дуйся, Е́юже отве́рзеся рай.
Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва;
ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.

КОНДА́К 9:
Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем присту́пнаго Челове́ка, нам у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от всех: Аллилу́ия.

И́КОС 9:
Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, недоумева́ют бо глаго́лати, е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́? Мы же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м:
Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище;
ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище.
Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая;
ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая.
Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле;
ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы.
Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая;
ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая.
Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая;
ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая.
Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся;
ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 10:
Спасти́ хотя́ мир, И́же всех Украси́тель, к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сый, я́ко Бог, нас ра́ди яви́ся по нам челове́к: подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бог слы́шит: Аллилу́ия.
И ХОР СНО́ВА ПОЕ́Т ПЕ́РВЫЙ КОНДА́К, ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная вос-пису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ, ГЛАС 1, ПОДО́БЕН: «ГРОБ ТВОЙ…»:
Чтец: Вели́кий во́ин невеще́ственных А́нгелов, во град Назаре́т предста́в, Царя́ возвеща́ет Твоего́, Чи́стая, и веко́в Го́спода: ра́дуйся, глаго́ля Тебе́, благосло-ве́нная Мари́е, непостижи́мая и несказа́нная глубино́, челове́ков воззва́ние.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ТОТ ЖЕ СЕДА́ЛЕН, ГЛАС 1:
Вели́кий во́ин невеще́ственных А́нгелов, во град Назаре́т предста́в, Царя́ возвеща́ет Твоего́, Чи́стая, и веко́в Го́спода: ра́дуйся, глаго́ля Тебе́, благосло-ве́нная Мари́е, непостижи́мая и несказа́нная глубино́, челове́ков воззва́ние.

ПРОДОЛЖА́ЕМ КАНО́Н:
В 1-5 песнях:
В храме Господском – канон храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды) и праздника Богоро-дицы (Триоди) на 6.
В храме святого – канон праздника Богородицы (Триоди) со ирмосом на 6 (ирмосы по два-жды) и храма на 6.
В ХРА́МЕ БОГОРО́ДИЦЫ:
ПЕСНЬ 4:
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 12):
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Хри-сте́, си́ле Твое́й. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Во гла́сех пе́ний, Де́во,/ Тебе́ вопие́м, Всепе́тая:/ ра́дуйся, ту́чная горо́ и усыре́нная Ду́хом./ Ра́дуйся све́щниче, и ста́мно ма́нну нося́щая,// услаж-да́ющая всех благочести́вых чу́вства. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Очисти́лище ми́ру, ра́дуйся, Пречи́стая Влады́чице./ Ра́дуйся ле́ствице, от земли́ всех возвы́сившая благода́тию./ Ра́дуйся мо́сте, вои́стинну преводя́й всех// от сме́рти к животу́ пою́щих Тя. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Небе́с превы́шшая, ра́дуйся, земли́ основа́ние/ в Твои́х ложесна́х Пре-чи́стая, нетру́дно носи́вшая./ Ра́дуйся червлени́це, багряни́цу Боже́ственную омочи́вшая,// от крове́й Твои́х, Царе́ви си́лам. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Законода́вца ро́ждшая и́стиннаго, ра́дуйся, Влады́чице,/ беззако́ния всех ту́не очища́ющаго./ Недове́домая глубино́, высото́ неизрече́нная, браконеис-ку́сная,// Е́юже мы обожи́хомся. (Дважды)
Припев: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тя испле́тшую ми́рови нерукоплете́нный вене́ц песносло́вим,/ ра́дуйся, Тебе́ Де́во зову́ще:/ храни́лище всех и огражде́ние, и утвержде́ние,// и свя-ще́нное прибе́жище.

Припев: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тя испле́тшую ми́рови нерукоплете́нный вене́ц песносло́вим,/ ра́дуйся, Тебе́ Де́во зову́ще:/ храни́лище всех и огражде́ние, и утвержде́ние,// и свя-ще́нное прибе́жище.
КАТАВА́СИЯ:
Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Ии-су́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
ПЕСНЬ 5:
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 12):
Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусо-бра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Без-ле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Путь ро́ждшая жи́зни, ра́дуйся Пренепоро́чная,/ от пото́па грехо́внаго мир спа́сшая:/ ра́дуйся Богоневе́сто, слы́шание и глаго́лание стра́шное:// ра́дуйся пребыва́ние Влады́ки тва́ри. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Кре́пость и утвержде́ние челове́ков, ра́дуйся Пречи́стая,/ ме́сто освя-ще́ния сла́вы, умерщвле́ние а́дово, черто́же всесве́тлый./ Ра́дуйся А́нгелов ра́досте:// ра́дуйся по́моще ве́рно моля́щихся Тебе́. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Огнеобра́зная колесни́це Сло́ва, ра́дуйся Влады́чице,/ одушевле́нный раю́, дре́во посреде́ иму́щи жи́зни Го́спода,// Его́же сла́дость оживотворя́ет ве́рою причаща́ющихся, и тли подклони́вшихся. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Укрепля́еми си́лою Твое́ю, ве́рно вопие́м Ти:/ ра́дуйся, гра́де всех Царя́,/ пресла́вная и достослы́шанная о Не́йже глаго́лана бы́ша я́ве, горо́ несе-ко́мая:// ра́дуйся глубино́ неизме́римая. (Дважды)
Припев: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Простра́нное селе́ние Сло́ва, ра́дуйся Пречи́стая,/ сосу́де, Боже́ственный би́сер произве́дшая./ Ра́дуйся, всечу́дное всех к Бо́гу примире́ние,// бла-жа́щих Тя, Богоро́дице, всегда́.

Припев: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Простра́нное селе́ние Сло́ва, ра́дуйся Пречи́стая,/ сосу́де, Боже́ственный би́сер произве́дшая./ Ра́дуйся, всечу́дное всех к Бо́гу примире́ние,// бла-жа́щих Тя, Богоро́дице, всегда́.

КАТАВА́СИЯ:
Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неиску-собра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Без-ле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

В 6-9 пе́снях:
Кано́н хра́ма не пое́тся.

ВО ВСЕХ ХРА́МАХ:
ПЕСНЬ 6:
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 6):
Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Бого-му́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Черто́же Сло́ва нескве́рный, вина́ всех обоже́ния,/ ра́дуйся Пречи́стая, проро́ков оглаше́ние:// ра́дуйся, апо́столов удобре́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
От Тебе́ роса́ ука́ну, пла́мень многобо́жия угаси́вшая./ Тем вопие́м Ти:// ра́дуйся, руно́ одушевле́нное, е́же Гедео́н, Де́во, предви́де.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Се Тебе́ [Де́во] ра́дуйся, зове́м:/ приста́нище нам бу́ди вла́ющимся,/ и оти́шие в пучи́не скорбе́й,// и собла́знов всех бори́теля.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ра́дости вина́, облагодати́ наш по́мысл, е́же зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся неопа-ли́мая купино́, о́блаче всесве́тлый,// ве́рныя непреста́нно осеня́ющий.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ ПЕ́РВЫЙ, ГЛАС 6:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Пострада́вше му́ченицы/ и, я́ко ка́мение избра́нное, по земли́ ва-ля́ющеся,/ зижди́тельство вся́кое врага́ соверше́нно преврати́ша// и хра́ми Бо́га Жива́го яви́шася.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Вас мо́лим, тече́ние до́брое соверши́вших, му́ченицы,/ поста́ тече́ние те-щи́ нас до́бре укрепи́те,// доброде́телей соверше́нием просия́вших.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Рабы́ Твоя́, Влады́ко,/ преста́вльшияся от земли́ к Тебе́, Преблаго́му,/ Тво-его́ Ца́рствия сотвори́ о́бщники,// Боже́ственных му́ченик Твои́х свя-ще́нными хода́тайствы, Многоми́лостиве.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Еди́на Всепе́тая,/ пою́щим Тя ве́рно, грехо́в оставле́ние/ и дарова́ний Бо-же́ственных часть да́тися,// Всесвято́му Сло́ву моли́ся, Ма́ти Де́во.
ЧЕТВЕРОПЕСНЕЦ ВТОРОЙ, ГЛАС 5:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Па́мять соверша́юще му́ченик,/ Го́сподеви возсле́м пе́сни,// днесь Бо-же́ственно веселя́щеся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мече́в и огня́ не убоя́вшеся,/ дерза́юще в ве́ре страстоте́рпцы,// мучи́тели в сем уязви́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Троичен: Тро́ицу Ли́цы воспева́ю Тя,/ Еди́нице по существу́ покланя́юся,// Тебе́, О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: А́нгел и челове́к благохвале́ние еси́,// я́ко родила́ е́си, Де́во, Христа́, Спа́са душа́м на́шим.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
Сме́ртию живо́т премени́вше,/ ра́дуетеся, на Небесе́х живу́ще,// страсто-те́рпцы пресла́внии Христа́ Бо́га.

Припев: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.
Сме́ртию и живото́м облада́яй,/ ве́рою преста́вльшияся от жития́, Хри-сте́,// со святы́ми Твои́ми упоко́й.

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 5:
От ки́та проро́ка изба́вил еси́,/ мене́ же из глубины́ грехо́в возведи́,// Го́споди, и спаси́ мя.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
АКА́ФИСТ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЕ:
ЧЕТВЕ́РТАЯ СТАТИЯ́:
КОНДА́К 1, ГЛАС 8:
Хор: Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
И́КОС 10:
Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ прибега́ющим: и́бо небе-се́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, и вся при-глаша́ти Тебе́ научи́в:
Ра́дуйся, сто́лпе де́вства;
ра́дуйся, дверь спасе́ния.
Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния;
ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости.
Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно;
ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м.
Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая;
ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая.
Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения;
ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая.
Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам;
ра́дуйся, невестокраси́тельнице душ святы́х.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 11:
Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти, Царю́ святы́й, ничто́же со-верша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим: Аллилу́ия.
И́КОС 11:
Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме я́вльшуюся, зрим святу́ю Де́ву, не-веще́ственный бо вжига́ющи огнь, наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся, заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми:
Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца;
ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та.
Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая;
ра́дуйся, яко́ гром, враги́ устраша́ющая.
Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние;
ра́дуйся, я́ко многотеку́щую источа́еши реку́.
Ра́дуйся, купе́ли живопису́ющая о́браз;
ра́дуйся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну.
Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть;
ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая рáдocть.
Ра́дуйся, обоня́ние Христо́ва благоуха́ния;
ра́дуйся, животе́ та́йнаго весе́лия.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
Конда́к 12:
Благода́ть да́ти восхоте́в, долго́в дре́вних, всех долго́в Реши́тель чело-ве́ком, прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти, и раздра́в рукописа́ние, слы́шит от всех си́це: Аллилу́ия.
И́КОС 12:
Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лим Тя вси, я́ко одушевле́нный храм, Бого-ро́дице: во Твое́й бо всели́вся утро́бе содержа́й вся руко́ю Госпо́дь, освяти́, просла́ви и научи́ вопи́ти Тебе́ всех:
Ра́дуйся, селе́ние Бо́га и Сло́ва;
ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.
Ра́дуйся, ковче́же, позлаще́нный Ду́хом;
ра́дуйся, сокро́вище живота́ неистощи́мое.
Ра́дуйся, честны́й ве́нче царе́й благочести́вых;
ра́дуйся, честна́я похвало́ иере́ев благогове́йных.
Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе;
ра́дуйся, Ца́рствия неруши́мая стено́.
Ра́дуйся, Е́юже воздви́жутся побе́ды;
ра́дуйся, Е́юже низпа́дают врази́.
Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́ние;
ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
КОНДА́К 13:
О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, Тебе́ вопию́щих: Аллилу́ия. (Кондак читается или поется трижды.)
И́КОС 1:
А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:
Ра́дуйся, Е́юже рáдocть возсия́ет;
ра́дуйся, Е́юже кля́тва изче́знет.
Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;
ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние.
Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;
ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.
Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;
ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся.
Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;
ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.
Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;
ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́.
Ра́дуйся, Неве́сто// Неневе́стная.
И СНО́ВА ХОР ПОЕ́Т ПЕ́РВЫЙ КОНДА́К, ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная вос-пису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

ПРОДОЛЖА́ЕМ КАНО́Н:
В 6-9 пе́снях:
Канон храма не поется.
ВО ВСЕХ ХРА́МАХ:
ПЕСНЬ 7:
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 6):
Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное пре-ще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Гос-по́дь и Бог, благослове́н еси́. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Воспева́ем Тя вопию́ще:/ ра́дуйся, колесни́це со́лнца у́мнаго,/ лозо́ и́стинная, грозд зре́лый возде́лавшая, вино́ источа́ющий,// ду́ши веселя́щее ве́рою Тя сла́вящих.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Врача́ всех челове́к ро́ждшая, ра́дуйся Богоневе́сто,/ же́зле та́йный, цвет неувяда́емый процве́тший,// ра́дуйся Влады́чице, Е́юже ра́дости напол-ня́емся, и жизнь насле́дствуем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Вети́йствующий не мо́жет язы́к, Влады́чице, песносло́вити Тя,/ па́че бо Серафи́мов возвы́силася еси́, ро́ждши Царя́ Христа́.// Его́же моли́ гра́ду сему́ изба́витися от мно́гих искуше́ний.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Хва́лят Тя блажа́ще концы́, и любо́вию зову́т Тебе́:/ ра́дуйся сви́тче, в не́мже пе́рстом написа́ся О́тчее Сло́во, Чи́стая./ Его́же моли́, в кни́ги жи-во́тныя// рабо́м Твои́м написа́тися, Богоро́дице.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ ПЕ́РВЫЙ, ГЛАС 6:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Пресве́тлое собра́ние Боже́ственных Твои́х му́чеников, Многоми́лостиве,/ во све́те Твое́м незаходи́мем ны́не жи́тельствует.// Тех моли́твами просве-ще́ние и грехо́в очище́ние пода́ждь всем, Христе́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Коль кра́сное вре́мя, е́же нам дал е́си воздержа́ния, Го́споди,/ в не́мже уще́дри ду́ши на́ша я́ко Благ,/ моли́твами святы́х страда́лец,// кра́сныя и честны́я возлюби́вших стра́сти Твоя́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Преше́дшия многоболе́зненную бу́рю жития́ рабы́ Твоя́,/ устреми́ в при-ста́нище, Влады́ко, жи́зни,/ вопи́ти со все́ми избра́нными:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Зако́на Да́теля, Присноде́во, ро́ждшая моли́,/ беззако́ния отъя́ти вся, во вре́мя ны́не настоя́щее,// до́бре произво́лившим обуча́тися Боже́ственнаго поста́ тща́нием.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ ВТОРО́Й, ГЛАС 5:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Благослове́н еси́, Бо́же,/ показа́вый до́блия о Тебе́ стра́ждущия му́ченики,// препе́тый и препросла́вленный.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Благослове́н еси́, Бо́же,/ страстоте́рпцы моли́твенники нам к Тебе́ пода-ва́яй,// препе́тый и препросла́вленный.

Припев: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Троичен: Благослове́н еси́, Бо́же,/ еди́н у́бо Естество́м, Ли́цы же треми́ позна-ва́емый,// препе́тый и препросла́вленный.

Припев: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен: Благослове́н еси́, Бо́же,/ рожде́йся безсе́менно, и Ро́ждшую показа́вый чи-сто́тствующую,// препе́тый и препросла́вленный.

Припев: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Благослове́н еси́, Бо́же,/ зве́ри укроти́вый и погаси́вый огнь,// в сла́ву святы́х Твои́х, препе́тый и препросла́вленный.

Припев: Блаже́ни, я́же избра́л,/ и прия́л еси́ Го́споди.
Благослове́н еси́, Бо́же,/ от сме́рти в безконе́чный живо́т преложи́вый,// ве́рою в житии́ послужи́вшия Тебе́.

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 5:
Благослове́н еси́, Бо́же,/ ви́дяй бе́здны/ и на Престо́ле Сла́вы седя́й,// препе́тый и пресла́вный.


ПЕСНЬ 8.
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 6):
Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. (Дважды)
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ложесны́ Сло́во прия́ла еси́,/ вся нося́щаго носи́ла еси́,/ млеко́м пита́ла еси́,/ ма́нием пита́ющаго вселе́нную всю, Чи́стая, Ему́же пое́м:// Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Моисе́й уразуме́ в купине́ вели́кое та́инство Рождества́ Твоего́:/ о́троцы же прообрази́ша сие́ я́вственнее/ посреде́ огня́ стоя́ще, и не опаля́еми, не-тле́нная свята́я Де́во.// Тем Тя почита́ем во вся ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Пре́жде пре́лестию обнажи́вшиися/ в ри́зу нетле́ния облеко́хомся Рожде-ство́м Твои́м:/ и седя́щии во тьме прегреше́ний, свет ви́дехом,/ све́та жи-ли́ще, Отрокови́це.// Тем Тя пое́м во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ме́ртвии Тобо́ю оживля́ются,/ Жизнь бо ипоста́сную родила́ еси́,/ неми́и пре́жде, бла-гоглаго́ливи быва́ют,/ прокаже́ннии очища́ются, неду́зи отгоня́ются,/ духо́в возду́шных мно́жества побежда́ются,// Де́во, челове́ков спасе́ние.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ ПЕ́РВЫЙ, ГЛАС 6:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Святы́х му́ченик исправле́нием,/ небе́снии у́мове преудиви́шася,// тех моли́твами, ми́лости Твоя́, Влады́ко, в нас бога́тно удиви́, Ще́дре.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Огнь Боже́ственною росо́ю попра́вшии,/ страда́льцы Госпо́дни досточу́днии,/ изба́вите нас огня́ му́чащаго,// ко Влады́це те́плыми ва́шими моли́твами.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Преблаги́й Сло́ве,/ отше́дшия от нас правосла́вно,/ жи́зни сподо́би, я́же на небесе́х,/ и святы́я све́тлости,// добропобе́дных му́ченик моли́твами.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Моли́твами, Ще́дре, Ро́ждшия Тя,/ и святы́х му́ченик и апо́стол Твои́х,/ просвети́ на́ша ду́ши, е́же сла́вити Тя,// в весе́лии душе́внем во ве́ки.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ ВТОРО́Й, ГЛАС 5:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Ли́цы му́ченик святи́и,/ помяни́те любо́вию воспева́ющия вы// и превоз-нося́щия Христа́ во ве́ки.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Мече́м усека́еми, ра́довахуся му́ченицы, пою́ще Христа́// и превознося́ще во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
Тро́ичен: Странноле́пно разделя́ется Тро́ица/ и пребыва́ет неразде́льна, я́ко Бог,// Ю́же превозно́сим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен: Де́ва Младе́нца роди́,/ Бог бо из Нея́ вочелове́чися,// вся тварь да пое́т Его́ во ве́ки.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
Столпи́ му́жества яви́шася,/ паде́нием диа́волим ра́дующеся му́ченицы,/ пою́ще Христа́ и превознося́ще во ве́ки.
Припев: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.
У Авраа́ма вне́дритися сподо́би, Го́споди, рабы́ Твоя́,/ ве́рою пре-ста́вльшияся к Тебе́, и наде́ждею.

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 5:
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превозно-ся́ще во вся ве́ки.
Творца́ тва́ри,/ Его́же ужаса́ются А́нгели,/ по́йте, лю́дие,// и превоз-носи́те во вся ве́ки.

Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.
ПЕСНЬ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ:
Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

ПЕСНЬ 9:
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 4 (НА 6):
Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торже-ству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торже-ство́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Да Тебе́, ве́рнии, ра́дуйся зове́м,/ Тобо́ю ра́дости прича́стницы бы́вше присносу́щныя,/ изба́ви нас напа́стей, ва́рварскаго плене́ния, и вся́кия ины́я ра́ны,/ за мно́жество, Отроко-ви́це, прегреше́ний,// находя́щия челове́ком согреша́ющим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Яви́лася еси́ просвеще́ние на́ше и утвержде́ние./ Те́мже вопие́м Ти:/ ра́дуйся, звездо́ незаходи́мая, вводя́щая в мир вели́кое Со́лнце./ Ра́дуйся, Еде́м отве́рзшая заключе́нный, Чи́стая.// Ра́дуйся, сосу́де, ми́ро неистощи́мое на Тя излия́нное прие́мший.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ста́нем благогове́йно в дому́ Бо́га на́шего, и возопии́м:/ ра́дуйся, ми́ру Влады́чице./ Ра́дуйся Мари́е, Госпоже́ всех нас./ Ра́дуйся, еди́на непоро́чная в жена́х и до́брая.// Ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, вводя́щий в вы́шнюю жизнь челове́чество.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Голуби́це Ми́лостиваго ро́ждшая, ра́дуйся Присноде́во:/ преподо́бных всех, ра́дуйся, похвало́, страда́льцев венча́ние./ Ра́дуйся, всех пра́ведных Бо-же́ственное удобре́ние,// и нам ве́рным спасе́ние.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ ПЕ́РВЫЙ, ГЛАС 6:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Я́ко свет, я́ко со́лнце возсия́вше,/ всю зе́млю луча́ми благоче́стия, му́ченицы,/ и свети́лами чуде́с просвети́ша/ и многобо́жия тьму разгна́ша,// и́хже моли́твами, Бо́же, поми́луй нас.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Во́инство му́чеников непобеди́мое,/ всех нас укрепи́ до́бре подвиза́тися/ и соверши́ти поста́ по́прище,/ я́ко да Боже́ственнаго жития́ де́ло совер-ши́вше,// прича́стницы бу́дем жи́зни, веселя́щеся.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Твоя́ да предвари́т бла́гость, Го́споди,/ от нас стра́шным преста́вльшихся повеле́нием Твои́м,/ да окружи́т их Твоя́ ми́лость,// и да наста́вит к се-ле́нием, просвеще́нным све́том лица́ Твоего́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Гла́сом а́нгеловым сове́та О́тча А́нгела,/ неизрече́нно Богоро́дице родила́ еси́,/ гла́сы у́бо рабо́в Твои́х приими́,/ я́же во вре́мя поста́ прино́сим,// и сия́ принеси́ Бо́гу, я́коже кади́ло.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ ВТОРО́Й, ГЛАС 5:
Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Соверша́юще торжество́ му́ченическое,/ днесь лю́дие воскли́кнем пе́сньми,/ пою́ще Христу́ подвигополо́жнику/ и побе́ды на враги́ им по-да́вшему,// Его́же в пе́снех велича́ем.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.
Ноготьми́ растерза́еми и усеца́еми мече́м на у́ды,/ совокупи́стеся Христу́ любе́зно, всехва́льнии му́ченицы.// Тем и ны́не на небесе́х веселя́щеся, о всех моли́теся.

Припев: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тро́ичен: Еди́но Существо́м воспева́ю Тя, Безнача́льная Тро́ице,/ честна́я, живона-ча́льная, несеко́мая Еди́нице,/ О́тче нерожде́нный и рожде́нный Сло́ве и Сы́не, Ду́ше Святы́й,// нас спаси́, пою́щих Тя.

Припев: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен: Па́че ума́ рождество́ Твое́, Богома́ти,/ без му́жа бо зача́тие в Тебе́ и де́вственно рожде́ние бысть,/ и́бо Бог есть роди́выйся,// Его́же велича́юще, Тя, Де́во, ублажа́ем.

Припев: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.
До́блее во́инство Царя́ всех и Бо́га,/ му́чеников пе́сньми венча́им, лю́дие,/ ти́и бо победи́ша бесо́вския полки́ я́ве,// я́же воспева́юще, Влады́ку велича́ем.

Припев: Блаже́ни, я́же избра́л,/ и прия́л еси́ Го́споди.
Егда́ все созда́ние Твое́ возста́виши суди́тися, Христе, я́же прия́л еси́,/ и ны́не рабы́ Твоя́ ве́рныя поми́луй,/ прости́, я́же в житии́ прегреше́ния их,// и со святы́ми Твои́ми упоко́й я́ во ве́ки.

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 5:
Иса́ие, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве/ и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка,/ Восто́к и́мя Ему́,/ Его́ же велича́юще,// Де́ву ублажа́ем.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
СВЕТИ́ЛЕН ТРИО́ДИ, ПОДО́БЕН: «ЖЕНЫ́ УСЛЫ́ШИТЕ…»:
Чтец: Е́же от ве́ка днесь познава́ется та́инство:/ Бо́жие Бог Сло́во, Сын Де́вы Ма-ри́и за милосе́рдие быва́ет./ И ра́дость Благове́щения Гаврии́л провещава́ет, с ни́мже возопии́м вси:// ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Е́же от ве́ка днесь познава́ется та́инство:/ Бо́жие Бог Сло́во, Сын Де́вы Ма-ри́и за милосе́рдие быва́ет./ И ра́дость Благове́щения Гаврии́л провещава́ет, с ни́мже возопии́м вси:// ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
ПСАЛО́М 148:
Чтец: Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, пове-ле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы пер-на́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, прибли-жа́ющимся Ему́.
ПСАЛО́М 149:
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесе-ли́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да вос-хва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.
На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан./ Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.
ПСАЛО́М 150:
Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Чтец: Стихиры Трио́ди, глас 4, подо́бен: «Я́ко до́бля…»:
Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.
Стихира: Сокрове́нное та́инство/ и А́нгелом неве́домое,/ Гаврии́л уверя́ет Ар-ха́нгел,/ и к Тебе́ ны́не прии́дет/ еди́ней нетле́нней и до́брей голуби́це,/ и ро́да на́шего воззва́нию,/ и возопие́т Тебе́ Пресвята́я, е́же ра́дуйся:/ уго-то́вися сло́вом, Бо́га Сло́ва,// Твои́ми ложесна́ми прия́ти.
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем:/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.
Стихира: Сокрове́нное та́инство/ и А́нгелом неве́домое,/ Гаврии́л уверя́ет Ар-ха́нгел,/ и к Тебе́ ны́не прии́дет/ еди́ней нетле́нней и до́брей голуби́це,/ и ро́да на́шего воззва́нию,/ и возопие́т Тебе́ Пресвята́я, е́же ра́дуйся:/ уго-то́вися сло́вом, Бо́га Сло́ва,// Твои́ми ложесна́ми прия́ти.
Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.
Стихира: Светоно́сная пала́та/ угото́вася Тебе́, Влады́ко,/ утро́ба чи́стая Богоотро-кови́цы,/ гряди́ к Сей и сни́ди, уще́дри созда́ние Твое́,/ зави́стно брань прии́мшее и рабо́тою удержа́нное льсти́ваго,/ и добро́ту пе́рвую погу-би́вшее,// и Твоего́ спаси́тельнаго ча́ющее соше́ствия.
Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех вос-клицания:/ всякое дыхание да хвалит Господа.
Стихира: Гаврии́л Арха́нгел,/ к Тебе́, Всенепоро́чная,/ явле́нно прии́дет и возопие́т Тебе́:/ ра́дуйся, кля́твы разреше́ние,/ па́дших воста́ние./ Ра́дуйся, еди́на из-бра́нная Бо́гу бы́вшая./ Ра́дуйся, колесни́це со́лнца сла́вы:/ приими́ Безп-ло́тнаго,// во утро́бе Твое́й всели́тися хотя́щаго.
Стихира Трио́ди, глас 4, самогла́сна:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Язы́ка, его́же не ве́дяше,/ услы́ша Богоро́дица,/ глаго́лаше бо к Ней Арха́нгел Благо-ве́щения глаго́лы:/ отню́дуже ве́рно прии́мши целова́ние,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га./ Те́мже и мы ра́дующеся вопие́м Ти:/ из Нея́ воплоти́выйся непрело́жно, Бо́же,/ мир мирови да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Слава Тебе, показавшему нам свет.
СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ:
Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, бла-гослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, по-ми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.
На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Хор: Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Хор: Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Хор: Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

ОТПУ́СТ.
Христе, И́стинный Боже наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святых, помилуй нас.

Час 1-й

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
ПСАЛО́М 5:
Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ни-же́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия безза-ко́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.
ПСАЛО́М 89:
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м ис-чезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и на-ка́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умо-ле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.
ПСАЛО́М 100:
Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не жи-вя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. То-го́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое без-зако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.
Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.
ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная вос-пису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй, (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя лю-бя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.


Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь.

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная вос-пису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти;// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Сла́ва и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Христе, И́стинный Боже наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святых, помилуй нас.
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)
ТРЕ́ТИЙ ЧАС:
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся испол-ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
ПСАЛО́М 16:
Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел чело-ве́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нече-сти́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ воз-ложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.
ПСАЛО́М 24:
К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся без-зако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щед-ро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Гос-по́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко еди-норо́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не по-стыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.
ПСАЛО́М 50:
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко без-зако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто со-зи́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Вла-ды́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Из-ба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.
Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй. (40 раз)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спа-се́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их со-блюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непри-сту́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй. (Три́жды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.


Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.
Чтец: Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
ШЕСТО́Й ЧАС:
Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
ПСАЛО́М 53:
Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.
ПСАЛО́М 54:
Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от сту-же́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и по-лещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спа-са́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по сте-на́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че рав-ноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.
ПСАЛО́М 90:
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре-лы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не при-бли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дней испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.
Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; по-мози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй. (40 раз)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спа-се́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их со-блюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непри-сту́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй. (Три́жды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприк-ла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м руко-писа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. При-гвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвя-ты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-ко́в, ами́нь.

Час Девятый.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Таже псалмы. Псалом 83:
Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благосло-ве́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н че-лове́к упова́яй на Тя.
Псалом 84:
Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и от-врати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.
Псалом 85:
Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, зако-нопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не пред-ложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Дол-готерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, по-мо́гл ми и уте́шил мя еси́.
И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и по-стыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.
Сла́ва, и ны́не:
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.
Го́споди, поми́луй, трижды.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не: Богородичен:
И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.
Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй, (40).
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви жи-во́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния ис-пра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас свя-ты́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Молитва сию Великаго Василия:
Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согре-ше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсы-ла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.Последование Изобразительных в субботу. Для домашнего (келейного) совершения
ЧасыОглавление
Если Изобразительны читаются сразу после часов, то начинаютя они со слов "Приидите поклонимся..." сразу после молитвы Девятого часа. Если Изобразитель-ны читаются отдельно, начало обычное "Молитвами святых отец... Трисвятое..."
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Глаголи сице: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, благослове́н еси́ Го́споди.
Псалом 102:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благо-слови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся без-зако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по гре-хо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Гос-по́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благо-слови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, тво-ря́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благо-слове́н еси́, Го́споди.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спа-се́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся по-мышле́ния eго́. Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / непре-ло́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Здесь читаем Апостол и Евангелие дня или всем святым и за усопших:
Прокимен Богородицы, глaс 3:
Проки́мен, глас тре́тий, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и воз-ра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Припев: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́.
Припев: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Припев: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода. И возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
К евреем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.
(Субботы 5 седм Вел. поста: Евр., зач. 322, гл.9, стт.24-28):
Бра́тие, не в рукотворе́нная свята́я вни́де Христо́с, противообра́зная и́стинных, но в са́мое Не́бо, ны́не да яви́тся лицу́ Бо́жию о нас. Ни да мно́гажды прино́сит Себе́, я́коже первосвяще́нник вхо́дит во свята́я [святы́х] по вся ле́та с кро́вию чужде́ю. Поне́же подоба́ше бы Ему́ мно́жицею страда́ти от сложе́ния мира, ны́не же еди́ною в кончи́ну веко́в, во отмета́ние греха́, же́ртвою Свое́ю яви́ся. И я́коже ле-жи́т челове́ком еди́ною умре́ти, пото́м же суд. Та́ко и Христо́с еди́ною принесе́ся, во е́же вознести́ мно́гих грехи́, второ́е без греха́ яви́тся, жду́щим Его́ во спасе́ние.
(Богоро́дицы: Евр., зач. 320, гл.9, стт.1-7):
Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ния оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ния бо со-оружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же гла-го́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ния, глаго́лемая Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи ка-ди́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ Херуви́ми сла́вы, осе-ня́ющии oлта́рь: о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Аллилуа́рий Богородицы, глас 8:
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.
Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.
Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
От Марка свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
(Субботы 5 седм. Вел. поста: Мк., зач.35, гл.8, стт.27-31):
Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с и ученицы́ Его́ в ве́си Кесари́и Фили́пповы, и на пути́ вопроша́ше ученики́ Своя́, глаго́ля им: кого́ Мя глаго́лют челове́цы бы́ти? Они́ же отвеща́ша: Иоа́нна Крести́теля, и ини́и Илию́, друзи́и же еди́наго от проро́к. И Той глаго́ла им: вы же кого́ Мя глаго́лете бы́ти? Отве-ща́в же Петр глаго́ла Ему́: Ты еси́ Христо́с. И запрети́ им, да ни кому́же глаго́лют о Нем. И нача́т учи́ти их, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому мно́го пострада́ти, и искуше́ну бы́ти от ста́рец и архиере́й и кни́жник, и убие́ну бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути.
(Богоро́дицы: Лк., зач.54, гл.10, стт.38-42; гл.11, стт.27-28):
Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую: жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́я, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́я же бла-гу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́щии е́.
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.


Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Едино-ро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою су-ди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спо-кланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Здесь глаголи тропари и кондаки дня.
Тропа́рь праздника (Триоди), глас 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безп-ло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужа-са́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Конда́к праздника (Триоди), глас 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Го́споди поми́луй, 12.
И молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покла-ня́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.
Сла́ва, и ны́не:
Псалом 33:
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Гос-по́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воз-зва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Гос-по́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них со-круши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.
Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Сла́ва, и ны́не, Го́споди поми́луй, трижды
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь


Час 3-й

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся испол-ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
ПСАЛО́М 16:
Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел чело-ве́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нече-сти́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ воз-ложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.
ПСАЛО́М 24:
К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся без-зако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щед-ро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Гос-по́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко еди-норо́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не по-стыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.
ПСАЛО́М 50:
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко без-зако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто со-зи́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Вла-ды́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Из-ба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.
Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй. (40 раз)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спа-се́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их со-блюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непри-сту́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй. (Три́жды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.


Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.
Чтец: Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Час 6-й


Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
ПСАЛО́М 53:
Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.
ПСАЛО́М 54:
Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от сту-же́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и по-лещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спа-са́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по сте-на́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че рав-ноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.
ПСАЛО́М 90:
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре-лы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не при-бли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дней испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.
Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; по-мози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ безза-ко́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй. (40 раз)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спа-се́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их со-блюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непри-сту́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй. (Три́жды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприк-ла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м руко-писа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. При-гвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвя-ты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве-ко́в, ами́нь.

Час 9-й

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Таже псалмы. Псалом 83:
Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благосло-ве́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н че-лове́к упова́яй на Тя.
Псалом 84:
Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и от-врати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.
Псалом 85:
Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, зако-нопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не пред-ложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Дол-готерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, по-мо́гл ми и уте́шил мя еси́.
И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и по-стыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.
Сла́ва, и ны́не:
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.
Го́споди, поми́луй, трижды.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не: Богородичен:
И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.
Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Го́споди, поми́луй, (40).
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви жи-во́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния ис-пра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас свя-ты́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Молитва сию Великаго Василия:
Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согре-ше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсы-ла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Последование Изобразительных в субботу. Для домашнего (келейного) совершения

Если Изобразительны читаются сразу после часов, то начинаютя они со слов "Приидите поклонимся..." сразу после молитвы Девятого часа. Если Изобразитель-ны читаются отдельно, начало обычное "Молитвами святых отец... Трисвятое..."
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Глаголи сице: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, благослове́н еси́ Го́споди.
Псалом 102:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благо-слови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся без-зако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по гре-хо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Гос-по́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благо-слови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, тво-ря́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благо-слове́н еси́, Го́споди.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спа-се́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся по-мышле́ния eго́. Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / непре-ло́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Здесь читаем Апостол и Евангелие дня или всем святым и за усопших:
Прокимен Богородицы, глaс 3:
Проки́мен, глас тре́тий, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и воз-ра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Припев: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́.
Припев: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Припев: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода. И возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
К евреем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.
(Субботы 5 седм Вел. поста: Евр., зач. 322, гл.9, стт.24-28):
Бра́тие, не в рукотворе́нная свята́я вни́де Христо́с, противообра́зная и́стинных, но в са́мое Не́бо, ны́не да яви́тся лицу́ Бо́жию о нас. Ни да мно́гажды прино́сит Себе́, я́коже первосвяще́нник вхо́дит во свята́я [святы́х] по вся ле́та с кро́вию чужде́ю. Поне́же подоба́ше бы Ему́ мно́жицею страда́ти от сложе́ния мира, ны́не же еди́ною в кончи́ну веко́в, во отмета́ние греха́, же́ртвою Свое́ю яви́ся. И я́коже ле-жи́т челове́ком еди́ною умре́ти, пото́м же суд. Та́ко и Христо́с еди́ною принесе́ся, во е́же вознести́ мно́гих грехи́, второ́е без греха́ яви́тся, жду́щим Его́ во спасе́ние.
(Богоро́дицы: Евр., зач. 320, гл.9, стт.1-7):
Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ния оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ния бо со-оружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же гла-го́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ния, глаго́лемая Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи ка-ди́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ Херуви́ми сла́вы, осе-ня́ющии oлта́рь: о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Аллилуа́рий Богородицы, глас 8:
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.
Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.
Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
От Марка свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
(Субботы 5 седм. Вел. поста: Мк., зач.35, гл.8, стт.27-31):
Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с и ученицы́ Его́ в ве́си Кесари́и Фили́пповы, и на пути́ вопроша́ше ученики́ Своя́, глаго́ля им: кого́ Мя глаго́лют челове́цы бы́ти? Они́ же отвеща́ша: Иоа́нна Крести́теля, и ини́и Илию́, друзи́и же еди́наго от проро́к. И Той глаго́ла им: вы же кого́ Мя глаго́лете бы́ти? Отве-ща́в же Петр глаго́ла Ему́: Ты еси́ Христо́с. И запрети́ им, да ни кому́же глаго́лют о Нем. И нача́т учи́ти их, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому мно́го пострада́ти, и искуше́ну бы́ти от ста́рец и архиере́й и кни́жник, и убие́ну бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути.
(Богоро́дицы: Лк., зач.54, гл.10, стт.38-42; гл.11, стт.27-28):
Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую: жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́я, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́я же бла-гу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́щии е́.
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.


Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Едино-ро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою су-ди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спо-кланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Здесь глаголи тропари и кондаки дня.
Тропа́рь праздника (Триоди), глас 8:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безп-ло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужа-са́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Конда́к праздника (Триоди), глас 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Го́споди поми́луй, 12.
И молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покла-ня́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.
Сла́ва, и ны́не:
Псалом 33:
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Гос-по́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воз-зва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Гос-по́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них со-круши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.
Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Сла́ва, и ны́не, Го́споди поми́луй, трижды
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец.